Odpiranje vrat

Dne 4.5 2015 je ReCO 112 aktiviral društvo PGD Muta za odpiranje vrat na Glavnem trgu.