Upravni odbor

 Funkcija

 Ime in priimek

Predsednik  Janez Tratnik
Namestnik predsednika  Matjaž Zorjan
Tajnik  Katarina Vimer
Blagajnik  Milan Stramec
Poveljnik  Otmar Mori
Predsednik komisije za
delo z mladino
Veronika Vimer
Predsednik komisije za
delo s članicami
Nataša Hutmeier
Predsednik komisije za
delo z veterani
Franjo Vidovič
Predsednik komisije za
gospodarske dejavnosti
Jože Ošlak
Predsednik komisije za
kadre in odlikovanja
Iris Kus
Predsednik komisije za
zgodovino požarnega varstva
ter kulturno dejavnost
Martin Harnik