Nadzorni odbor

 Funkcija

 Ime in Priimek

 Predsednik  Jernej Mrvič
 Član  Janez Slemnik
 Član  Zlatka Krajnc