Neurja

Okoli 20.00 ure 8.7.2015 je neurje s točo zajelo občino Muta. Gasilci PGD Muta smo izvozili z vsemi avtomobili in razpoložljivo opremo. Posredovali večih lokacijah: na Kovaški, Gasilski, Ob Bistrici, Glavnem trg, Livarski, Ob potoku, Flisovi, Koroški cesti in Na klancu, kjer smo iz objektov izčrpali vodo. V pomoč sta nam bila tudi delovna stroja. V podjetju Armature Muta je dežurni delavec Elektra Celje odklopil elektriko in gasilcem omogočil črpanje vode. Na terenu so bili tudi predstavniki občine.